Jak udělat průzkum mezi zaměstnanci

23.11.2012 17:47

 

Zrealizovat průzkum mezi zaměstnanci vlastními silami je poměrně jednoduché. Ať je název průzkumu jakýkoli, cíl je obvykle obdobný – získat od zaměstnanců či konkrétní skupiny ve firmě informace, které nám pomohou při rozhodování.

Ať už jde o firemní benefity, o zefektivnění práce a organizace, o pracovní podmínky, o firemní večírek nebo o podklady k nové kolektivní smlouvě. Je jedno, jestli tomu říkáte průzkum spokojenosti zaměstnanců, dotazníkové šetření zjišťující názory zaměstnanců, zpětná vazba zaměstnanců nebo třeba průzkum a evaluace firemní kultury, postup je téměř vždy stejný.

Jak udělat průzkum co nejjednodušeji

První rada samozřejmě zní – nechte si zpracovat průzkum rychle, profesionálně a bezpracně od nás. Doslova za pár stovek Vám připravíme dotazníky, případně zrealizujeme celý průzkum elektronickou cestou. Pokud se do toho chcete pustit sami, nabízíme Vám pár dobrých rad:

Definujte si dobře cíl

Zní to sice banálně, ale nejdůležitější je i při jednoduchém průzkumu stanovit cíl, tedy co a proč chceme vlastně zjišťovat. Podle toho totiž pak volíte a formulujete otázky a skládáte je do dotazníku.

Jak postupovat při realizaci průzkumu

 1. Stanovení cíle
 2. Formulace otázek
 3. Design dotazníku
 4. Pilotáž (otestování)
 5. Sběr odpovědí
 6. Vyhodnocení

Kde zdarma vytvořit online dotazníky (formuláře) pro Váš průzkum

Pro jednorázový průzkum nebo jednou za čas realizované dotazníkové šetření nemá smysl kupovat speciální software ani si předplácet některý z online dotazníkových systémů. Pro tyto účely je nejlepší jednoduchý Google formulář. Je dostupný zdarma a pracuje se s ním intuitivně.

Webových aplikací pro online průzkumy existuje velmi mnoho. Kdo si poradí s angličtinou, má výběr velice široký. V českém prostředí je v současnosti hojně využívaná aplikace Vyplnto.cz. Z anglickojazyčných vyzvedněme např. SurveyMonkey, jehož placenou verzi máme sami k dispozici a který nabízí funkce jako přidání vlastního loga, vlastní grafiky apod. Výhody a nevýhody jednotlivých systémů pro tvorbu online dotazníků představíme příště. Obecně však platí, že chcete-li využívat bezplatné verze, budete se muset smířit s jistým diskomfortem (absence technické podpory, nemožnost vzhledu dotazníku apod.)

Jak správně pokládat otázky

Formulace otázek je často zásadní. Základní dva typy otázek, s kterými při běžném zaměstnaneckém průzkumu pracujeme jsou uzavřené a otevřené otázky. Uzavřené otázky jsou výčtové nebo výběrové, jde o otázky, kdy nabídneme respondentovi více možností a on může zvolit jednu nebo jednu i více odpovědí. Při hodnocení spokojenosti jsou užitečné otázky s hodnotící škálou, kdy má respondent hodnotit např. na stupnici jako ve škole. Naopak u otevřených otázek nepředkládáme žádný výběr, snažíme se nijak neovlivnit respondenta, protože se snažíme zjistit jeho názor či postoj.

Specifickým typem jsou filtrační otázky, kdy potřebujeme dotazník větvit např. na ty, kteří odpověděli „ano“ a ty, kteří odpověděli „ne“. Filtrační otázka musí mít právě jednu odpověď.

Ptáme se vždy jednoznačně, aby nebyl možný dvojí výklad otázky.

Několik doporučení

 • Zapomeňte na papírové dotazníky. Průzkum realizujte pokud možno elektronicky, ušetříte si obrovské množství práce.
 • Nepodceňte návod (raději vše vysvětlete, jak, kde a kolikrát zaškrtnout), na úvod klidně zařaďte instrukce, i když raději stručné.
 • Dotazník by měl být krátký (maximálně 10 otázek na 10 minut).
 • Volte raději uzavřené otázky. Pouze chcete-li se dozvědět něco navíc či se inspirovat, zvolte výjimečně otázku otevřenou. Počítejte však s mnoha irelevantními odpověďmi.
 • Na začátku se pokuste respondenta zaujmout. V prostředku mohou přijít méně zajímavé otázky, v závěru můžete zvolit taktiku „zeptej se a uteč“ a položit i choulostivější otázky.
 • V elektronických dotaznících zařaďte otázky, které vás zajímají primárně, raději do první části. Počítejte totiž s tím, že řada respondentů vyplňování nedokončí.
  (ideální je proto systém, který zaznamená zodpovězené otázky, i když není dotazník zcela dokončena odeslán – to splňuje např. námi využívaný surveymonkey, ne však už Google nebo Vyplnto.cz)

Nejčastější chyby při formulaci otázek

 • Dvojitá otázka – ptáme se na dvě věci současně, přitom vyžadujeme jednu odpověď.
  Př.: Jste spokojen/a se svojí pracovní dobou a pracovním prostředím?
 • Snaha zjistit co nejvíce věcí najednou – zahlcujeme respondenta zbytečnou složitostí.
  Př.: Co byste chtěl/a změnit na systému odměňování, co si o tom myslí kolegové, jaký byl systém odměňování na Vašem předchozím pracovišti, pokuste se je srovnat.
 • Všeobjímající otázka – ptáme se tak obecně, že odpovědi nám budou k ničemu.
  Př.: Co si myslíte o stravenkách?
 • Otázka na názor někoho jiného – výsledku průzkumu nebudou relevantní.
  Př.: Myslíte si, že by kolegové z ostatních oddělení uvítali firemní vánoční večírek na horách?

 

Obratem Vám můžeme poslat připravené dotazníky s hotovými otázkami např. na téma:

 1. Chod společnosti a loajalita zaměstnanců
 2. Potřeby dalšího rozvoje zaměstnanců
 3. Hodnocení absolvovaných akcí / kurzů / programů
 4. Hierarchie potřeb – motivační typy

___

Autor: Jiří Bábek

Diskusní téma: Jak udělat průzkum mezi zaměstnanci

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek