Analýza trhu a rešerše pro hru piškvorky

05.10.2012 14:46

Následující analýzu neberte zcela vážně, byla připravena pro účely našeho piškvorkového konferenčního stánku na Ven z krabice. Nicméně celý dokument vychází z ověřených skutečností a ilustruje, jak pracujeme. Tato práce nás každopádně moc bavila.

O hře piškvorky

Definice hry piškvorky

Piškvorky jsou strategická hra, při níž spolu soupeří dva hráči. Obvykle se hraje na čtverečkovaném papíře. Hráči se střídají v kreslení dvou symbolů (křížku a kolečka). Vyhrává hráč, který jako první vytvoří nepřerušenou řadu pěti svých symbolů.

Historie hry piškvorky

První zmínky o obdobě piškvorek pocházejí z oblasti okolo delty řeky Hwang Ho v Číně a jsou datovány do období 2000 let př. Kristem. Hra pravděpodobně vznikla nezávisle na sobě v různých částech světa, údaje o ní byly objeveny i v antickém Řecku a v předkolumbovské Americe. Mezinárodně se pro piškvorky užívá název gomoku (i když v češtině jde o pouhou modifikaci královské hry v piškvorky). V překladu z čínštiny toto ošklivé slovo znamená 5 kamenů v řadě (go = 5,  moku = průsečík).

 

Stručná analýza trhu

Trh piškvorek

Dominujícím subjektem na trhu v ČR je Česká federace piškvorek a renju, která registruje hráče a kluby, organizuje ligu a pořádá turnaje. Prodává také magnetické desky. Na internetu existuje velká řada serverů, kde lze hrát online. Z komerčního pohledu jde spíše o trh s přívlastkem hobby, který není pro podnikatele příliš zajímavý.

Na trhu registrovaných piškvorkářů je v pozici monopolu zmiňovaná ČFPR. Trh online piškvorek se naopak blíží dokonalé konkurenci (velké množství subjektů na trhu, téměř identický produkt, minimální vliv na cenu, minimální bariéry vstupu do odvětví).

Substituty

Za substitut v širším smyslu můžeme považovat jakoukoli deskovou hru pro dva hráče. Omezíme-li trh na hry s tužkou a papírem, můžeme za substituty považovat např. hry:

 • lodě,
 • šibenice,
 • jméno město,
 • sudoku,
 • židi
 • nebo trubky. 

Konkurence

Za přímou (a nekalou) konkurenci piškvorek lze považovat různé modifikace této hry. Patří mezi ně:

 • gomoku,
 • renju,
 • šestvorky,
 • pentago,
 • 3D piškvorky,
 • kvantové piškvorky.

 

Zajímavosti o piškvorkách

Jak vzniklo slovo piškvorky

Původ českého slova piškvorky není bohužel znám, ale vedou se o něm vážné etymologické diskuze. Více nenapoví ani rozličné názvy v cizích jazycích. Kromě mezinárodního gomoku se v angličtině hra označuje jako connect five nebo noughts and crosses (BrE) či Tick Tack Toe (AmE), do němčiny toto slovo běžné slovníky nepřekládají, německá wikipedie říká Kreis und Kreuz či Dodelschach, francouzsky se to řekne morpion, což je současně také výraz pro filcku či muňku a rusky se hra označuje jako кре́стики-но́лики

Výherní respektive neprohrávající strategie

Hra má matematické řešení. Pro piškvorky na omezené i neomezené hrací ploše existuje neprohrávající strategie pro začínajícího hráče. Plyne to z argumentu o kradení strategie, který platí pro všechny silné poziční hry.1


 

Zdroje:

Wikipedie - článek Piškvorky

ČFPR - Historie gomoku a renju

Pisqworky.cz - Předseda ČFPR radí...

1 József Beck: Combinatorial Games: Tic-Tac-Toe Theory

 

Analýza trhu a konkurence pro hru piškvorky 3 - inboox.pdf (167,2 kB)

 

Diskusní téma: Analýza trhu a rešerše pro hru piškvorky

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek