Zprávy z průzkumů

 

Kvalitativní výzkum - diskusní setkání se studenty středních škol

Ve druhé polovině roku 2019 proběhl průzkum na téma "Zájemci o studium na Univerzitě obrany". V rámci tohto průzkumu uspořádala společnost INBOOX CZ několik diskusních setkání se studenty středních škol, z nichž velmi zajímavé akce tohoto typu se uskutečnily 8. července v sále Regionální hospodářské komory v Brně a 15. července v krásném a moderním severočeském městě Mostě, konkrétně v jednom z nejreprezentativnějších kulturních zařízení tohoto města, kterým je tamější Městská knihovna nedaleko malebné obce Rudolic.

Vzhledem k tomu, že čas, který strávili odborníci - zkušený sociolog a vysokoškolský pedagog, cestovatel, který působil na univerzitách v ČR i zahraničí - spolu se studenty při diskusi, byl věnován také kvalitativnímu výzkumu, studenti poskytli mnoho zajímavých odpovědí o svých představách, proč by studium na univerzitě zvažovali či nikoliv.

Organizátoři vždy rádi vítají na těchto setkáních také zástupce Univerzity obrany, který v závěru setkání může studentům poskytnout odborné odpovědi na všechny zvídavé otázky o dané univerzitě, přesto, nebo spíše právě proto, že se nejedná o nábor, ale je určitě v pořádku, když si také studenti odnesou z takovéto diskuse všechny odpovědi na otázky, které je zajímají, protože tyto odpovědi mohou být velmi důležité pro jejich úspěšnou budoucí pracovní kariéru.

Výstupem každého průzkumu a každé analýzy je závěrečná zpráva. Někdy je určena výhradně klientovi, jindy ji můžeme zveřejnit nebo alespoň její část. Zde

Vám tedy nabízíme zdarma výsledky některých našich průzkumů:

 

IV. 2019 - Evaluace projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

III 2014 - Průzkum Podle čeho se rozhodují čeští manažeři

X 2012 - Průzkum vzdělávání na strojírenském trhu v Rumunsku 

IX 2012 - Analýza trhu pro hru piškvorky