Zprávy z průzkumů

Výstupem každého průzkumu a každé analýzy je závěrečná zpráva. Někdy je určena výhradně klientovi, jindy ji můžeme zveřejnit nebo alespoň její část. Zde Vám tedy nabízíme zdarma výsledky některých našich průzkumů:

III 2014 - Průzkum Podle čeho se rozhodují čeští manažeři

X 2012 - Průzkum vzdělávání na strojírenském trhu v Rumunsku

IX 2012 - Analýza trhu pro hru piškvorky

 

Brzy zveřejníme:

  • Průzkum - Jazykové vzdělávání v českých firmách
  • Moderní metody řízení ve světě
  • Trh vzdělávání v ČR