Průzkumy a dotazníková šetření

Patříte mezi malé a střední podniky a zadat výzkum trhu velké velké agentuře je pro Vás příliš drahé? Nebo potřebujete provést jednoduché dotazníkové šetření v rámci firmy nebo mezi svými klienty?

Udělejte to společně s námi.

  • Pomoc při přípravě dotazníkového šetření (formulace otázek a sestavení dotazníků).
  • Komplexní realizace dotazníkového šetření provedeného na cílové skupině odpovídající již postavenému panelu respondentů (klientem dodaní respondenti nebo náš vlastní panel - nabízíme široké spektrum z firemní sféry).
  • Komplexní realizace průzkumu na nově vybudovaném panelu respondentů.
  • Výzkum trhu (specializujeme se na trh práce).

                           

 

Příklady průzkumů a dotazníkových šetření

Zaměstnanecký průzkum

 - průzkum mezi zaměstnanci. Průzkum může zjišťovat např. spokojenost zaměstnanců, fungování procesů v organizaci, loajalitu zaměstnanců, potřeby kariérního rozvoje zaměstnanců, vyhodnocování projektů atd. Vhodné zejména pro manažery a personalisty. V blogu najdete návod jak udělat průzkum mezi zaměstnanci.

Reference: 

 

Průzkum / anketa pro SVJ - více

- průzkum mezi vlyastníky bytových jednotek může předejít dlouhým a neplodným diskuzím. Řadu problémů či hlasování můžete vyřešit nebo alespoň předjednat prostřednictvím jednoduchých elektronických anket. Anketa problémy možná nevyřeší, ale pomůže.

 

Průzkum spokojenosti Vašich klientů

- průzkum spokojenosti Vašich klientů může přinést nejen důležitou zpětnou Vazbu pro Váš obchod a produkty či služby, ale může zjistit také řadu dalších skutečností. Např. co Vaši klienti na trhu postrádají, zda Vaši značku dobře znají a jsou loajální, co oceňují na konkurenci atd.

- Reference Americké obchodní komory

 

Zpracování jednorázového výzkumu či dotazníkového šetření

Jak pracujeme:

  1. Definice cíle šetření a požadovaných výstupů.
  2. Identifikace cílové skupiny.
  3. Formulace otázek a sestavení dotazníku.
  4. Oslovení respondentů a provedení průzkumu.
  5. Zpracování a předání výsledků, jejich prezentace a interpretace, případně návrhy řešení identifikovaných problémů.

 

Co používáme pro přípravu elektronických dotazníků:

Máme zakoupenu aplikace SurveyMonkey Gold, která nám umožňuje zpracovat dotazníky na profesionální úrovni s vlastní grafikou a s širokými možnostmi pro formulace otázek a přípravu logické posloupnosti dotazníku.

Dále pracujeme s freeware službami jako jsou Vyplnto.cz nebo Google forms.