Ing. Dušan Jílek, Společenství vlastníků jednotek, Velká Ohrada, Praha 5

21.01.2013 15:48

Reference pro Inboox CZ na vytvoření elektronického dotazníku

Potřebovali jsme zmapovat zájem vlastníků bytů o využití nebytových prostor. Na shromáždění vlastníků jsme představili koncepci, náš záměr, ale potřebovali jsme znát názor a postoj každého zájemce. V domě je 120 bytových jednotek a bylo nereálné postupně obcházet byty a s každým hovořit osobně.

Rozhodli jsme se proto vyzkoušet novou formu komunikace s vlastníky bytů, a to formou elektronické ankety rozeslané emailem. Za krátkou dobu jsem dostali několik desítek odpovědí, které nyní můžeme seriozně vyhodnotit. Lidem zabralo zodpovězení 11 otázek cca. 6-8 minut, nemuseli nikam chodit, protože si to otevřeli ve své mailové schránce a my jako výbor máme velmi dobře zmapované požadavky obyvatel domu.

Velmi oceňuji, jak rychle Ing. Jiří Bábek a společnost Inboox na základě našeho zadání zprovoznil anketu a zejména jak nám pomohl se sestavováním otázek tak, aby měly správnou vypovídací schopnost. Je vidět, že má s podobnými průzkumy praktickou zkušenost, ušetřil nám „dětské“ chyby a posunul nás dál. 90 % odpovídajících si tuto elektronickou formu komunikace velmi chválilo a proto ji mohu jen doporučit. V naší práci ji určitě ještě využijeme.

Ing. Dušan Jílek, výbor Společenství vlastníků jednotek, Velká Ohrada, Praha 5

21. 1. 2013