Karel Vít, ředitel odboru - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

03.07.2014 14:40
Průzkum spokojenosti zaměstnanců jednoho z odborů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ZS OP LZZ) - Spokojenost 2013

Realizaci zakázky "Průzkum spokojenosti zaměstnanců" společností Inboox CZ považujeme za zdařilou, vše bylo splněno v řádném termínu.

Děkujeme za kvalitně odvedenou práci - z pohledu aktéra úkolu uspořádání průzkumu "Spokojenost 2013" je na základě námi domluvených kroků a požadované formy vše splněno.

Ještě jednou Vám chci poděkovat za zrealizovaný workshop a dobrou spolupráci po celou dobu realizace veřejné zakázky.

PhDr. Karel Vít, Ph.D - ředitel odboru implementace fondů EU Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - 13. 6. 2014 (e-mail)
 

Osvědčení o provedené službě Zajištění, zpracování a vyhodnocení průzkumu spokojenosti zaměstnanců:

Reference průzkum mezi zaměstnanci MPSV