Vzdělávání pro lektory vzdělávacích institucí v Libereckém kraji

01.11.2012 11:56

 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2012-2014

Společnost Inboox CZ, s.r.o. zahájila dne 1. 11. 2012 realizaci grantového projektu

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu:
Vzdělávání pro lektory vzdělávacích institucí v Libereckém kraji

Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.01/04.0028

Doba realizace:
1. 11. 2012 – 31. 07. 2013

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvořit nový kurz pro lektory a pro cílové skupiny z tohoto kraje, včetně učebních podpor, který zvýší jejich dovednosti a přispěje tak ke zkvalitnění vzdělávacích programů dalšího vzdělávání v tomto kraji. Metodami výuky budou zejména přednášky, cvičení, workshopy, semináře. Součástí jsou i 3 instruktážní videofilmy, jejichž námětem bude problematika využívání koučovacího přístupu v lektorské práci.

Cestou k naplnění cílů je vytvoření a ověření kurzu o 6 modulech (viz klíčové aktivity), včetně fyzické a elektronické podoby učebních materiálů a metodik k jeho využití
Aktivity projektu budou realizovat metodici společnosti Inboox CZ, s.r.o., jen natočení videofilmů nakoupíme jako službu.

Cíl projektu:

  1. Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání. Hlavním cílem projektu je vytvořit nové kurzy pro lektory, včetně učeních podpor. Kvalitnější vzdělávací programy povedou k rozvoji kvalifikace pracovníků, přispějí k jejich psychické pohodě a lepšímu vyrovnání se s nároky moderní ekonomiky na flexibilitu a komplexní připravenost pracovní síly a zároveň se níží jejich ohrožení nezaměstnaností.
  2. Rozvoj vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, především z hlediska jejich tematické rozmanitosti na území Libereckého kraje a jejich kvality.Tento projekt realizovaný v Libereckém kraji a pro cílové skupiny tohoto kraje má za cíl rozšířit nabídku dalšího vzdělávání o nový vzdělávací program pro lektory, který zvýší jejich dovednosti a přispěje tak ke zkvalitnění vzdělávacích programů dalšího vzdělávání v tomto kraji. Dalším cílem je aktivní zapojení lektorů působících v oblasti dalšího vzdělávání do procesu vzniku kurzu: pilotní ověření nově připraveného kurzu a zjištění připomínek k obsahu a metodice daného kurzu, včetně učebních podpor. Již v průběhu analýzy jsme do diskuse o tvorbě a zacílení tohoto kurzu a učebních podpor v dalším vzdělávání zapojili řadu lektorů z Kraje, vycházeli jsme také z připomínek lektorů a účastníků našich vzdělávacích programů.

Cílové skupiny:

  • Pracovníci, vzdělávacích společností – lektoři, kteří pracují v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
  • Při pilotním ověřování bude zapojeno 15 osob

Obsah klíčové aktivity:

Tvorba vzdělávacího programu Interní lektor:

  • Psychologie v práci lektora
  • Skupinová dynamika a její využití
  • Role lektora při různých formách výuky (praktické ukázky)
  • Koučovací přístup v práci lektora
  • Cvičení, hry, případové studie
  • Práce lektora při outdoorovém rozvoji týmové spolupráce