Tisková zpráva o realizaci projektu – VZDĚLÁVÁNÍ PRO LEKTORY

10.04.2013 16:38

 

 
TZ - Aktualizováno 1. 7. 2013
Společnost ECS Activity, s.r.o. zahájila dne 1.10.2012 grantový projekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Vzdělávání pro lektory vzdělávacích institucí v Libereckém kraji“ s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/04.0028. Jedná se o grantový projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR.
 
Hlavním cílem projektu je vytvořit kurz podporující moderní a zajímavé učební metody  pro lektory působící v Libereckém kraji. Kurz zajisté zvýší jejich dovednosti a přispěje tak ke zkvalitnění vzdělávacích programů dalšího vzdělávání. Převažujícími metodami výuky budou  přednášky, praktická cvičení, workshopy a semináře. Součástí projektu je i tvorba  instruktážního videofilmu, jejichž námětem bude problematika využívání koučovacího přístupu v lektorské práci.
 
Pilotní ověřování proběhne  u jedné skupiny, kterou bude tvořit patnáct osob.
 
Pilotáž klíčové aktivity je rozdělena na 6 modulů:
  1. Psychologie v práci lektora (1 den)
  2. Skupinová dynamika a její využití (1 den)
  3. Role lektora při různých formách výuky (1 den)
  4. Koučovací přístup v práci lektora (1 den)
  5. Cvičení, hry, případové studie (1 den)
  6. Práce lektora při outdoorovém rozvoji týmové spolupráce (1 den)
Pilotní ověřování bude probíhat od února 2013 v České Lípě.
Přihlásit se do kurzu můžete zde: Dotované kurzy Liberec
 
Bližší informace o realizaci projektu vám poskytne:
Kontaktní osoba: Lucie Pokorná, tel: 734577343, email: lucie.pokorna@ecs-activity.cz
 
Průběh realizace projektu:
Od 1.10.2012 – 31.12.2012
V počátečním období realizace projektu byl metodikem vytvořen vzdělávací program. Došlo k oslovování cílové skupiny a byla účast na pilotním ověřování. Byl aktualizován harmonogram aktivit. Vrcholí přípravy samotného pilotního ověřování. V případě zájmu je stále možnost se přihlásit.
Od 1. 1. 2013 – 31. 3. 2013
Od ledna 2013 probíhala další komunikace s cílovou skupinou. V průběhu měsíce února a začátkem března byla dokončena tvorba vzdělávacích materiálů pro pilotní ověřování. Dále byl natočen 1 výukový film na téma Koučovací přístup v práci lektora.
V únoru bylo zahájeno pilotní ověřování modul č. 1 - Psychologie v práci lektora. V březnu proběhl modul č. 2 - Skupinová dynamika a její využití. Další modul č. 3 - Role lektora při různých formách výuky a modul č. 4 - Koučovací přístup v práci lektora proběhnou v měsíci dubnu. V květnu proběhne modul č. 5 - Cvičení, hry, případové studie. V červnu proběhne modul č. 6 - Práce lektora při outdoorovém rozvoji týmové spolupráce.
Od 1. 4. 2013 – 30. 6. 2013
Moduly se ověřovaly v původním pořadí. V dubnu probíhalo pilotní ověřování modulu č.3 a 4., v květnu modul č. 5 a  v červnu poslední modul č. 6. Účastníci měli  přístup k e-learningovému portálu, kde byly veškeré potřebné vzdělávací materiály. Celé pilotní ověřování probíhalo od února 2013 do června 2013. Z pilotního ověřování vzešlo 15 podpořených osob, z toho úspěšně podpořených bylo 13 osob. Účastníci pilotního ověřování byli s výukou spokojeni a probíraná témata jim zlepší jejich pozici na trhu práce. Ke dni 30. 6. 2013 byla realizace projektu úspěšně ukončena.