Mgr. Vojtěch Sedláček

Analytik

Absolvent Filosofické fakulty UK Praha, obor Informační studia a knihovnictví.

Od roku 2007 pracuje v oblasti zpracování analýz a rešerší. Pracuje jako analytik Hospodářské komory České republiky v Oddělení analýz. Od roku 2011 působí jako analytik a rešeršér také na Ministerstvu vnitra ČR. Dlouhodobě se zabývá fenoménem vyhledávání informací v internetových zdrojích, o němž publikuje odborné články.

Jeho zaměřením jsou rešerše a analýzy, práce s daty, průzkumy trhu. Má zkušenosti se sběrem informací a dat z cizojazyčných zdrojů, své zprávy je schopen excelentně připravit v anglickém jazyce.