Ing. Jiří Bábek

Jednatel a spolumajitel společnosti

Absolvent Fakulty Financí a účetnictví VŠE Praha, obor Finance.

Od roku 2006 pracuje v oblasti zpracování analýz a informací. Svou kariéru zahájil ve vzdělávací agentuře, poté působil jako ekonomický analytik Hospodářské komory České republiky, kde pracoval v Oddělení zpracování informací a v Oddělení evropských záležitostí, kde redigoval část webu HK ČR. Několik let působil paralelně jako šéfredaktor internetového magazínu Bosston.cz. V roce 2010 se stal marketingovým manažerem společnosti Everesta, kde měl za úkol řídit rebranding společnosti, analytickou podporu celého procesu se zaměřením na online komunikaci a vybudování týmu podpory prodeje.

V Inboox CZ zastává současně roli analytika a šéfredaktora nakladatelství.

Kontakt: 777038358 | jiri.babek@inboox.cz | LinkedIn