Tisková závěrečná zpráva o realizaci projektu - Práce s AutoCadem ve Středočeském kraji

01.03.2014 11:00

Společnost Inboox CZ, s.r.o. zahájila dne 1. 10. 2012 grantový projekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurence schopnost s názvem „ Práce s AutoCADem ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.07/3.2.11/02.0048. Jedná se o grantový projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit inovativní vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji, kteří zastávají nebo chtějí zastávat pracovní pozice konstruktérů, architektů či další inženýrské pozice. Vzdělávací program byl rozdělen na dvě úrovně.

Pilotní ověřování proběhlo ve dvou úrovních a každé úrovně se zúčastnilo 10 zájemců, celkem tedy 20 osob.

Pilotáž klíčové aktivity byla rozdělena na 2 úrovně:

1. úroveň  - Základy práce s AutoCADem – 4 dny

2. úroveň – Pokročilá práce s AutoCADem – 3 dny

 

Pilotní ověřování probíhalo od června 2013 do října 2013 v Praze.

Dne 11. 6. 2013 se uskutečnil 1. školící den Základy s AutoCadem, zúčastnilo se 10 osob.

Dne 25. 6. 2013 se uskutečnil 2. školící den Základy s AutoCadem, zúčastnilo se 10 osob.

Dne 16. 7. 2013 proběhl 3. školící den kurzu Základy práce s AutoCadem, zúčastněných osob bylo 10.

Poslední školící den kurzu Základy práce a AutoCadem proběhl 14. 8. 2013, zúčastnilo se 9 podpořených osob.

 

Celkem 1. úrovně Základy práce s AutoCadem se zúčastnilo 10 podpořených osob a vzešlo 10 úspěšně podpořených osob.

 

Dne 11. 9 začalo pilotní ověřování 2. úrovně Pokročilá práce s AutoCadem, prvního dne se zúčastnilo 9 podpořených osob.

Dne 25. 9. 2013 se uskutečnil 2. školící den Pokročilá práce s AutoCadem, zúčastnilo se 7 podpořených osob.

Třetí a poslední den pilotního ověřování proběhl dne 9. 10. 2013, zúčastnilo se 10 podpořených osob.

 

Celkem 2. úrovně Pokročilá práce s AutoCadem se zúčastnilo 10 podpořených osob a vzešlo 6 úspěšně podpořených osob.

 

Účastníci kurzu byli maximálně spokojeni s výukou, odborností a úrovní kurzu, která jim přispěla k prohloubení znalostí a dovedností.