Průzkum Podle čeho se rozhodují čeští manažeři

31.03.2014 13:59

Infografika k průzkumu Podle čeho se rozhodují čeští manažeři

V období 24. ledna - 14. března 2014 jsme realizovali pro společnost Eyrie průzkum zaměřený na informační zdroje a rozhodování českých manažerů. Sběr dat probíhal prostřednictvím online dotazníku.

O průzkumu

Zkoumaným vzorkem bylo 1610 majitelů a manažerů českých firem různých velikostí a oborů. Cílem a smyslem bylo zjistit jaké informační zdroje čeští manažeři nejčastěji využívají, které osoby je nejvíce ovlivňují při rozhodování a jaké nástroje při svém rozhodování využívají. Dále jsme sledovali rozdíly mezi různými úrovněmi řízení, rozdíly mezi různými odvětvími, rozdíly mezi různě velkými podniky.

Celou zprávu s výsledky průzkumu si můžete stáhnout n webu Eyrie.

Co jsme (mimo jiné) zjistili

  • Z informačních zdrojů nejčastěji manažeři či majitelé využívají vlastní zkušenosti, lze-li ji označit za informační zdroj (to 99 % dotázaných). Na druhém místě respondenti zmiňovali internet (v 88 % případů). Kurzy a školení využívá 85 % dotázaných manažerů. Dále jsou to především odborná literatura a analýzy a průzkumy.
  • Nejvíce české manažery při rozhodování ovlivňují 3 okruhy osob: spolupracovníci, výrazné osobnosti v oboru a zaměstnanci (vše nad 70 %). Poměrně málo patrný je oproti předpokladům vliv rodiny (asi 30 %).
  • Z hlediska nástrojů rozhodování se čeští manažeři nejčastěji spoléhají na účetní programy (84 %), SWOT analýzu (75 %) a různé statistiky (72 %).