Práce s AutoCADem ve Středočeském kraji

01.10.2012 12:00

 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2012-2014

Společnost Inboox CZ, s.r.o. zahájila dne 1. 10. 2012 realizaci grantového projektu

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu:
Práce s AutoCADem ve Středočeském kraji

Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.11/02.0048

Doba realizace:
1. 10. 2012 – 28. 02. 2014

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků ve strojírenství, stavebnictví či architektuře a ostatních příbuzných odvětvích zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnatelnost těchto osob a v důsledku také zlepšit kvalitu poskytování služeb

 

AutoCAD bude účastníkům dalšího vzdělávání poskytnut jako vzdělávací moduly v prezenční formě, budou ale také vytvořeny výukové materiály v podobě tištěných materiálů, interaktivní e-learningový program s cvičeními a testy.
Aktivity projektu budou realizovat metodici společnosti Inboox CZ, s.r.o., jen natočení videofilmů nakoupíme jako službu.

Cíl projektu:

  1. Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání, dále prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání
  2. V případě tvorby vzdělávacího programu týkající se softwaru AutoCAD dochází k podpoře vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání.

Cílové skupiny:

  • Zaměstnanci resp. uchazeči a zájemci o zaměstnání ze Středočeského kraje, kteří pracuji na pozici konstruktérů, strojírenských techniků či na vedoucích pozicích ve strojírenském průmyslu anebo o tyto pozice usiluji, avšak nemají dostatečné vzdělání k výkonu práce
  • Při pilotním ověřování bude zapojeno 2x10 osob

Obsah klíčové aktivity:

Tvorba a úprava do finální podoby vzdělávacího programu a vzdělávacích materiálů pro pilotní ověřování „Práce s AutoCADem“:

  • Základy s AutoCADem
  • Pokročilá práce s AutoCADem